Veel gestelde vragen

 

Is een manipulatie gevaarlijk?
Een manipulatie is niet gevaarlijk mits deze wordt uitgevoerd door een deskundige arts of manueel therapeut en is voorafgegaan door een gedegen onderzoek. Soms wordt een knappend geluid gehoord bij de behandeling. Dit komt waarschijnlijk door verplaatsing van vloeistof in het gewricht en heeft niets met de botten zelf te maken. Het gewricht wordt door de manipulatie dan ook niet verplaatst of beschadigd.

 

Doet de behandeling pijn?
De meeste patiënten ervaren een manipulatie als een kortstondig “vreemd gevoel”, maar vinden de behandeling niet pijnlijk. Er zijn echter patiënten die de behandeling wel als pijnlijk ervaren; dit zijn meestal patiënten met specifieke pijnklachten of mensen die zich zenuwachtig hebben gemaakt waardoor de spanning in de spieren te hoog is.

 

Is meteen na de behandeling effect te verwachten?
De meeste patiënten ervaren dat hun klachten direct na de behandeling reeds verminderd zijn of al binnen een paar uur. In bepaalde gevallen is het effect van de behandeling pas later merkbaar, soms zelfs pas na enkele dagen of weken. Er zijn dan vaak meerdere behandelingen noodzakelijk.

 

Is iedereen te behandelen?
De Musculoskeletale Geneeskunde is een aanvulling op de algemene geneeskunde en geen vervanging daarvan. Het zal u duidelijk zijn dat de Musculoskeletale Geneeskunde niet voor alle klachten een oplossing kan bieden. Of u baat zult hebben bij deze vorm van geneeskunde zal afhankelijk zijn van wat er tijdens het onderzoek bij u wordt gevonden.

Alle klachten voortvloeiend uit het bewegingsapparaat komen in aanmerking voor onderzoek en eventueel voor behandeling. Bijvoorbeeld: rugklachten met of zonder uitstraling in het been; nekklachten met of zonder uitstraling in de arm; hoofdpijn of duizeligheid welke uit de nek afkomstig zijn; pijn aan spieren of gewrichten, sport- of overbelastingsblessures.

Ook bij een hernia of slijtage kan Musculoskeletale Geneeskunde u van dienst zijn, omdat de bewegingsstoornis en de pijn die hiermee gepaard gaan vaak te behandelen zijn. Het is verder ook mogelijk dat uw klachten deels berusten op aanvullende blokkeringen.

 

Andere behandelmogelijkheden
Een  behandeling kan ook bestaan uit bijvoorbeeld mobilisaties, medicijnen of injecties.  In het verloop van de behandeling is er ook aandacht voor oefeningen of houdingsaanpassingen, om te voorkomen dat blokkeringen en dus de klachten terugkeren.

 

Moet u worden verwezen?
Een verwijzing door uw huisarts of specialist is geen noodzaak om onderzocht of behandeld te worden. Indien u wel verwezen bent, zal ik de verwijzer na de behandeling altijd over diagnose en behandeling en beloop van de klachten berichten.

 

Afspraken
Afspraken kunt u op werkdagen telefonisch tussen 8.30 tot 16.30 uur via 035-6935544 maken. U kunt ook via mijn e-mail adres info@sibbing.org aangeven dat u een afspraak wilt, dan neem ik contact met u op. Geef dan wel uw telefoonnummer door. Neem uw legitimatie (met BSN nummer) mee tijdens uw eerste afspraak.

 

Kosten, vergoeding en klachtenregeling.
De kosten van een eerste consult (max. 45 minuten) bedragen € 120,-, voor vervolgconsulten (max. 30 minuten) wordt € 95,- in rekening gebracht. U krijg aan het begin van de maand volgend op de behandelingsmaand een factuur opgestuurd, die na betaling ingediend kan worden bij uw ziektekostenverzekeraar. Meestal bestaat een volledige behandeling uit 3 consulten.

De vergoedingen van de ziektekostenverzekeringen zijn per maatschappij en per polis verschillend, maar vallen meestal onder beweegzorg, of alternatieve/ additieve geneeswijzen. Een overzicht van de vergoedingen per verzekering kunt U vinden in uw polisvoorwaarden of op de site van de Nederlandse Vereniging van artsen Musculoskeletale Geneeskunde (NVAMG)  www.nvamg.nl).

Artsen zijn wettelijk verplicht zich aan te sluiten bij een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). De NVAMG heeft een eigen klachtenservice die voldoet aan de eisen van de Wkkgz. Voor informatie verwijs ik u naar deze service 


Praktijk Naarden Lambertus Hortensiuslaan 86, 1412 GZ Naarden tel 035-6935544, Email


Praktijk regio Haarlem (Rugpoli Randstad) Burgemeester Pabstlaan 260A, 2131 XW Hoofddorp, tel 023-5291140,Email