Musculoskeletale Geneeskunde

 

Wat doet een arts voor Musculoskeletale geneeskunde?
Een arts voor Musculoskeletale Geneeskunde (oude naam: arts orthomanuele geneeskunde) is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van klachten van het “bewegingsapparaat”. Dit wil zeggen: wervelkolom, spieren en gewrichten van armen en benen. Ook klachten als migraine, duizeligheid, oorsuizen of tintelingen kunnen hier vandaan komen. Centraal staat het onderzoek van de gewrichten. Het blijkt namelijk, dat de oorzaak van veel klachten gezocht moet worden in een stoornis van de beweeglijkheid van een gewricht. Dit laatste wordt ook wel een “blokkering van het gewricht” genoemd.

Een arts voor Musculoskeletale Geneeskunde vindt het stellen van de juiste diagnose van groot belang voor het instellen van de juiste therapie. Een blokkering kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is overbelasting van een gewricht als gevolg van een “rare” beweging, een ongeval of een slechte werkhouding de aanleiding tot het ontstaan van een blokkering. Maar ook aandoeningen van de tussenwervelschijf, gewrichtsslijtage of andere aandoeningen in en buiten het bewegingsapparaat kunnen invloed hebben op uw klachten en op de behandeling die daarvoor mogelijk is.

Als er sprake is van blokkeringen vindt men bij een patiënt vrijwel altijd meerdere blokkeringen. Ook komt het voor dat een blokkering in de nek de oorzaak is voor pijn onder in de rug. Andersom is ook mogelijk, en ook blokkeringen in bijvoorbeeld de voeten kunnen de stand van de wervelkolom beïnvloeden en zo rug of nekklachten veroorzaken. Daarom is het belangrijk om altijd een totaalbeeld van uw toestand te hebben.

Tijdens het eerste consult wordt er uitgebreid notitie genomen van uw klachten (wáár en hoe uit zich de klacht, op welke tijden, tijdens beweging of juist in rust, is er sprake van uitstraling). Hierna volgt een nauwkeurig lichamelijk onderzoek, waarbij het accent ligt op het correct functioneren van het bewegingsapparaat. In sommige gevallen komt de arts tot de conclusie dat aanvullend bloed- of röntgenonderzoek gewenst is. Na het onderzoek worden eerst de diagnose en mogelijkheden van behandelen besproken. De behandeling kan bestaan uit manipulatie of mobilisatie van geblokkeerde gewrichten, het aanleren van gerichte oefeningen, het toedienen van injecties en het voorschrijven van medicijnen of hulpmiddelen, zoals een halskraag of steunzolen. Bij een manipulatie wordt getracht de beweeglijkheid van een gewricht met een kleine, snelle en vooral doelgerichte beweging te herstellen. De meeste mensen ervaren een manipulatie niet als pijnlijk en als die deskundig wordt uitgevoerd, zijn er nauwelijks risico’s aan verbonden. Ook effectief is “mobilisatie” van een gewricht waarbij een kleine langzame beweging wordt gemaakt ter herstel van de beweeglijkheid. Vaak aangevuld met eenvoudige oefentherapie.

Een ander aspect van de behandeling dient te bestaan uit preventie, dat wil zeggen maatregelen die moeten voorkomen dat de blokkeringen en daarmee de klachten terugkomen. Dit is afhankelijk van de oorzaak van het ontstaan van de blokkeringen en deze oorzaak moet dan ook worden opgespoord. Daarom is de diagnostiek zo belangrijk. Buiten het stellen van een diagnose en instellen van behandeling kunnen er adviezen of andere therapievormen gegeven worden die het terugkeren van blokkeringen voorkomen.

Wij streven ernaar na drie tot vier behandelingen de blokkeringen opgeheven te hebben. Uw klachten zijn dan verdwenen cq. verminderd. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan proberen wij u zo goed mogelijk te adviseren met betrekking tot een eventueel vervolgtraject.

De Musculoskeletale Geneeskunde is geen alternatief voor reguliere geneeskunde, doch uitsluitend een diagnostische en therapeutische aanvulling op de orthopedische en neurologische benadering van het bewegingsapparaat. De Musculoskeletale Geneeskunde wordt daarom”additief”, aanvullend, genoemd.

Video over Musculoskeletale Geneeskunde en lage rugklachten:

Video over de behandeling van lage rugklachten met manipulatie techniek:


Praktijk Naarden Lambertus Hortensiuslaan 86, 1412 GZ Naarden tel 035-6935544, Email


Praktijk regio Haarlem (Rugpoli Randstad) Burgemeester Pabstlaan 260A, 2131 XW Hoofddorp, tel 023-5291140,Email