Verzekering

Vergoeding door uw verzekering
Musculoskeletale Geneeskunde valt bijna altijd onder de aanvullende verzekering. Meestal wordt de behandeling dan geheel of gedeeltelijk vergoed. De vergoeding wisselt sterk per verzekering. Wij raden u dan ook aan om van te voren zelf bij uw verzekering navraag te doen hoeveel u vergoed krijgt. Veel verzekeringen rangschikken artsen voor Musculoskeletale Geneeskunde onder “artsen voor alternatieve geneeskunde” of onder “beweegzorg”. Het zal niet van uw verplicht eigen risico á € 385 afgaan, dit geldt namelijk alleen voor zorg uit de basisverzekering.

U kunt door hier te klikken dit overzicht van vergoedingen per verzekeraar 2021 bekijken.

Dokter Sibbing is lid van de NVAMG (Nederlandse Vereniging van artsen Musculoskeletale Geneeskunde). Dat is de beroepsvereniging. Daarnaast is zij opgenomen in het register dat bepalend is voor vergoeding door uw verzekering: het RAMG (Register Artsen Musculoskeletale Geneeskunde).

Zij voldoet aan alle opleidings- en nascholingseisen en valt onder een klachtregeling van zijn beroepsvereniging. Download hier de folder van het NVAMG over Musculoskeletale Geneeskunde.

Kosten
Het eerste consult duurt maximaal 45 minuten en kost € 120.
Elk vervolgconsult duurt maximaal 30 minuten en kost €   95.

Geen verwijsbrief nodig
U kunt zonder verwijsbrief een afspraak maken en worden behandeld. Een verwijsbrief is voor de meeste verzekeringen niet nodig. Het is natuurlijk wel beter dat uw huisarts op de hoogte is van alle behandelingen, die u ondergaat. Uw huisarts, de verwijzende specialist of therapeut krijgt aan het eind een brief over de behandeling.


Praktijk Naarden Lambertus Hortensiuslaan 86, 1412 GZ Naarden tel 035-6935544, Email


Praktijk regio Haarlem (Rugpoli Randstad) Burgemeester Pabstlaan 260A, 2131 XW Hoofddorp, tel 023-5291140,Email